3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

19 | 04 | 2012

Významný európsky morálny teológ prof. Peschke bude prezentovať príspevok


Vzácnym prednášajúcim na konferencii bude Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD, ktorý patrí medzi najvýznamnejších morálnych teológov posledných desaťročí. Jeho príspevok bude na tému odkázanosti mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ.
// prečítať celú aktualitu17 | 04 | 2012

Prof. Marie-Jo Thiel sa predstaví s príspevkom na tému Európska Únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?


Na konferencii bude prednášať Prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel z Univerzity v Štrasburgu, riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE). Jej príspevok sa bude venovať téme Európskej únie a biomedicínskemu výskumu z pohľadu etiky.
// prečítať celú aktualitu10 | 04 | 2012

Docent Drgonec bude prednášať na tému Ústavnoprávnych dimenzií biomedicínskeho výskumu na človeku


V čase 10.50 - 11.15 vystúpi s na konferencii s príspevkom popredný odborník na ústavné právo doc. Ján Drgonec, DrSc. Jeho príspevok má názov Ústavnoprávne dimenzie biomedicínskeho výskumu na človeku.
// prečítať celú aktualitu05 | 04 | 2012

Doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. bude prednášať na tému európskej integrácie zdravotníckeho výskumu


O 10:35 hod. na konferencii prednesie svoj príspevok doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. Jeho prezentácia bude na tému Evropská integrace zdravotnického výzkumu - právo a skutečnost.
// prečítať celú aktualitu03 | 04 | 2012

Príspevok Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku


Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a Mgr. Adela Lešková Blahová, Ph.D. sa na konferencii predstavia s príspevkom na tému stavu a perspektívy etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku. Ich príspevok zaznie na konferencii o 9:30 hod.
// prečítať celú aktualitu28 | 03 | 2012

Na konferencii sa predstavia aj poprední odborníci na bioetiku z Prešovskej Univerzity


S príspevkom na konferencii sa predstavia aj bioetici z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a Mgr. Adela Lešková Blahová, Ph.D. Budú prezentovať príspevok na tému Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku.
// prečítať celú aktualitu27 | 03 | 2012

Na konferencii odznie príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky


Na konferencii odznie aj príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky. Autormi príspevku sú popredný odborník na tému práva duševného vlastníctva Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. a JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. Prinášame stručné predstavenie ich príspevku.
// prečítať celú aktualitu22 | 03 | 2012

S príspevkom sa predstavia aj Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc. a JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M.


Na konferencii vystúpia s príspevkom aj Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc. a JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. Ich prezentácia je v programe zaradená o 9:15 hod. a budú prednášať na tému "Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky"
// prečítať celú aktualitu20 | 03 | 2012

Kredity od Slovenskej lekárskej komory pre účastníkov konferencie


S účasťou na konferencii je spojených viacero benefitov a výhod. Každý účastník získa priamo na konferencii Zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi. Účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania s príslušným počtom kreditov pridelených od SLK.
// prečítať celú aktualitu14 | 03 | 2012

Predstavenie príspevku prednášajúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.


Docent Szaniszló bude na konferencii prezentovať svoj príspevok s názvom "Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky". Tento príspevok je v programe konferencie zaradený na 9:00. Prinášame stručnú charakteristiku tohto príspevku.
// prečítať celú aktualitu12 | 03 | 2012

Profil prednášajúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.


Ďalším z organizátorov konferencie, ktorý sa zároveň predstaví s príspevkom je doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D. z Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach. Docent Szaniszló bude prezentovať príspevok s názvom "Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky".
// prečítať celú aktualitu07 | 03 | 2012

Predstavenie príspevku, JUDr. Ivan Humeník, PhD.


V pondelok sme uverejnili profil Dr. Humeníka, ktorého príspevok "Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov" otvorí 'odbornú' časť konferencie. Dnes prinášame krátky opis príspevku Dr. Humeníka.
// prečítať celú aktualitu05 | 03 | 2012

PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO: JUDr. IVAN HUMENÍK, Ph.D.


Ako prvý vystúpi na konferencii s príspevkom JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., ktorý zároveň patrí k organizátorom konferencie. Dr. Humeník bude prezentovať príspevok s názvom “Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov”.
// prečítať celú aktualitu05 | 03 | 2012

Prinášame plagát konferencie Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky


Menej než dva mesiace nás delia od usporiadania medzinárodnej konferencie Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky. Nachádzate sa na stránke, kde nájdete všetky podstatné informácie o tejto konferencii.
// prečítať celú aktualituGENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI