3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Aktuality / Prof. Marie-Jo Thiel sa predstaví s príspevkom na tému Európska Únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?Na konferencii bude prednášať Prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel z Univerzity v Štrasburgu, riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE). Jej príspevok sa bude venovať téme Európskej únie a biomedicínskemu výskumu z pohľadu etiky.

Na konferencii bude prednášať Prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel z Univerzity v Štrasburgu, riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE). Jej príspevok sa bude venovať téme Európskej únie a biomedicínskemu výskumu z pohľadu etiky.

Prof. Thiel sa narodila 7. mája 1957 v Sarralbe vo Francúzsku. Získala titul Ph.D v odbore medicína v Štrasburgu (1983) a v odbore katolícka teológia v Metzi (1989). Bola habilitovaná v Štrasburgu v oblasti etiky a morálnej teológie (1998). Univerzitný diplom získala aj v odbore Európska zdravotná politika (Nancy, 1993).

Od septembra 1999 pôsobí ako profesorka katolíckej teológie na Univerzite v Štrasburgu. Od septembra 2005 je riaditeľkou magisterského programu v etike na Univerzite v Štrasburgu. Je riaditeľkou Centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE). 11. júna 2008 získala prvé ocenenie za učenie etiky vo Francúzsku.

Medzi jej výskumné aktivity patrí riadenie výskumnej skupiny «  Bioetika a náboženstvo” (EA 1343); je Viceprezidentkou nemocničného a univerzitného oddelenia medicínskej etiky (DUHE), Členka výskumnej skupiny, “Etika a ľudské práva” (Univerzita v Štrasburgu). Zúčastňuje sa činnosti množstva medzinárodných výskumných skupín, najmä v oblasti Medicínskej etiky a interdisciplinárnej etiky (Univerzity v Ženeve a Lausanne o starších ľuďoch, v Amsterdame o “dôstojnom umieraní; vo Fribourgu (Švajč.) a v Bergame (Tal.) o kultúrnych právach.

Pôsobí aj ako Zúčastňuje sa činnosti množstva medzinárodných výskumných skupín, najmä v oblasti Medicínskej etiky a interdisciplinárnej etiky (Univerzity v Ženeve a Lausanne o starších ľuďoch, v Amsterdame o “dôstojnom umieraní; vo Fribourgu (Švajč.) a v Bergame (Tal.) o kultúrnych právach.

Medzi jej publikácie patria knihy MJ. Thiel (éd), Quand la vie naissante se termine, PUS, 2010; Cena za medicínsku etiku Maurica Rapina za knihu Où va la médecine ? Sens des représentations et pratiques médicales. PUS, 2003. Entre Malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort. PUS, 2006;  Les rites autour du mourir, PUS, 2008.

 

 

Krátke predstavenie príspevku prof. Thiel: Európska únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?

Aj keď EÚ podporuje hlavné výskumné a inovačné iniciatívy, takisto prijala etické nástroje na vysporiadanie sa s etickými otázkami, na ujasnenie výziev a prípadné nastavenie alebo odporúčanie limitov. Európska skupina pre etiku vo vede a v nových technológiách (EGE) je tak nezávislým, pluralitným a multidisciplinárnym orgánom. Podporuje dialóg v Európe a s mimoeurópskymi krajinami zakladajúci sa predovšetkým na Charte základných práv Európskej únie (2000), ktorá je teraz súčasťou Lisabonskej zmluvy. Znamená to, že biomedicínsky výskum je založený na záväzných princípoch ako je  dôstojnosť (a rešpektovanie telesnej a duševnej integrity, slobodný a informovaný súhlas...), sloboda a rešpektovanie súkromia, ekvita a spravodlivosť (osobitne práva zraniteľných osôb) a konečne, solidarita.

Náš príspevok sa vracia k týmto princípom a dáva ich do vzťahu s inými európskymi textami, osobitne európskej smernici o klinických testoch (smernica 2001/20/EC) a niektorými stanoviskami EGE na objasnenie tejto debaty. Nakoniec uvidíme, že Európa sa sústreďuje súčasne na kvalitu biomedicínskeho výskumu a súčasne sa snaží presadzovať rešpektovanie tých, ktorí sú ním ovplyvnení, a podporuje spoluprácu a subsidiaritu v smerovaní národných politík (pozri čl. 168 Lisabonskej zmluvy).

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI