3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Pozvánka

KONFERENCIA ZAMERANÁ NA PRAX

 

Biomedicínsky výskum (klinické skúšanie) sú nevyhnutným medzistupňom vedúcim k registrácii lieku. Množstvo zainteresovaných subjektov a veľké riziká vo vzťahu k účastníkom výskumu generujú v praxi viacero otázok. Aké sú nástrahy a riziká výskumu? Ako by mal byť chránený účastník výskumu? Aké práva a povinnosti má zadávateľ, pracovisko kl. skúšania, či samotný skúšajúci? Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede.

 

JEDINEČNÉ ZOSKUPENIE

 

Buďte účastní vzácneho zoskupenia popredných odborníkov  z oblasti práva, bioetiky, morálnej teológie a medicíny zo 4 krajín EÚ a Švajčiarska. Na jednom mieste a v jeden deň bude prezentovať svoj názor viac ako 12 špecialistov na biomedicínsky výskum a klinické skúšanie liekov. Jedna téma z mnohých pohľadov. Syntéza názorov s presahom na aktuálne dianie v EÚ a v národnej legislatíve. Formulujte svoje otázky s ktorými sa stretávate v praxi a využite možnosť o nich diskutovať s odborníkmi.

 

S  BENEFITMI PRE ÚČASTNÍKOV

 

Účastník  získa priamo na konferencii Zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi.  Účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania  s príslušným počtom kreditov pridelených od SLK  (Pasívni účastníci lekári - 8 kreditov, aktívni autori príspevku- 3 kredity a pasívni autori - 2 kredity). Účastník konferencie má priestor konfrontovať svoje názory s názormi ďalších zúčastnených a možnosť nadobudnúť nové kontakty. Pre účastníkov ponúkame možnosť publikovania v online post.Zborníku, ktorý vydá organizátor do 5 mesiacov od konferencie.

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI