3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Prihláška

Registrácia a platba poplatku je možná do 02.05.2012. Po tomto termíne len na základe súhlasu organizátorov.
 


 

REGISTRÁCIA

 • ONLINE s možnosťou úhrady poplatku cez CardPay
  (po registrácii Vám pride notifikačný email)
 • Zaslaním registračného formuláru  (poštou alebo emailom)
  a uhradením poplatku bankovým prevodom na bankový účet organizátorov.
 • K úhrade poplatku bude vystavená faktúra a doručená emailom na adresu registrovaného účastníka, ktorý zaplatil účastnícky poplatok (po pripísaní poplatku na účet).
  CIEĽOVÁ SKUPINA

Konferencia je  určená predovšetkým pre zdravotníckych pracovníkov, manažment zdravotníckych zariadení, členov právnych oddelení zdravotníckych zariadení, členov etických komisií, advokátov/právnikov, zamestnancov farmaceutických spoločností ktoré sú zainteresované do skúšania liekov/zdr. pomôcok a samozrejme aj pre iné osoby, ktorých téma konferencie zaujala.

 


 

Ak sa chcete registrovať ONLINE (trvá to 5 minút aj s platbou), kliknite na tento odkaz.

 


 

VÝŠKA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

 • 33 EUR 
 • 20 EUR pokiaľ záujemca nechce obed
 • 10 EUR pre študentov VŠ. Študentské miesta
  sú limitované na 20 miest.
 • člen Komory pre medicínske právo - MEDIUS má z poplatku 7% zľavu (nevzťahuje sa na študentský poplatok).
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK POKRÝVA
 

 • Zborník konferencie (študenti nie)
 • Konferenčná taška s materiálmi konferencie (študenti nie)
 • Konferenčná menovka (aj študenti)
 • Coffe break – doobedu a poobede (aj študenti)
 • Obed v hoteli YASMIN**** (študenti nie)

  


 

UBYTOVANIE V KOŠICIACH

Informácie o možnostiach ubytovania pre účely konferencie nájdete v dokumente ponuka hotelov.
  MIESTO KONFERENCIE

Konferencia sa uskutoční v konferenčných priestoroch Hotela YASMIN**** v Košiciach. Bližšie informácie o tom ako sa k hotelu dostať, o možnostiach parkovania a o samotnom hoteli nájdete na webovej stránke hotela.

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI