3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Mgr. Radek Policar

\\ späť na program

 


 

Mgr. Radek Policar

 

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2000). Působil ve Fakultní nemocnici Brno v letech 2000-2004 od pozice právníka, vedoucího oddělení veřejných zakázek až po zástupce vedoucího odboru právních věcí. Od roku 2004 pracuje v Masarykově onkologickém ústavu v Brně nejdříve jako vedoucí právního úseku, od roku 2008 jako náměstek ředitele pro právní služby a personalistiku a od roku 2010 také jako zástupce ředitele.

Vyvíjí přednáškovou a konzultační činnost v oboru medicínského práva a v souvisejících oblastech (management, řízení lidských zdrojů, bezpečnost informací, veřejné zakázky). Jako lektor spolupracuje s Právnickou, Lékařskou a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, s Academy of Health Care Management v Čelákovicích, se Společností medicínského práva a dalšími.

Je spoluautorem učebnice Medicínské právo (C. H. Beck, 2011), autorem publikace Zdravotnická dokumentace v praxi (Grada Publishing, 2010) a desítek odborných textů.

Podílel se na řešení grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Problematika doložky DNR ve zdravotnické praxi; komparatistika, etické aspekty a varianty právního řešení“, 2008-2010.

 


  

 


 

\\ späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI