3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

\\ späť na program

 


 

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

 

Autor pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010. Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vyšokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň už 2 roky prednáša bioetiku Na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie.

 

Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky

 

Jednou z oblastí záujmu o etické teórie v praxi sú „medicínske aktivity, ktoré sa týkajú biologických zásahov do ľudského organizmu v záujme jeho liečenia, alebo v záujme optimálnych (prípadne aspoň normálnych- v prípade reštitučných zásahov) činností jeho psychických a somatických funkcii“. Tieto teórie sa v skratke dajú zhrnúť do názvu bioetika. Tento mladý odbor vedeckého usmernenia výskumu sa vďaka rýchlemu vývoju biotechnológii a možností ich použitia rozvíja takým tempom, že etika má čo robiť, aby zhodnotila možnosti dnešnej biomedicíny. Vďaka tomuto vývoju sú dnes možné biomedicínske zásahy, ktoré umožňujú manipulovať s „nedostatkami prírody“ nevídaným spôsobom. Otázne sú však nielen možnosti, ale často aj úmysly s ktorými sa tieto možnosti dosahuje. Preto sa v tejto práci chceme pozrieť na skúsenosti viacerých odborníkov z oblasti etiky a medicínskej praxe, ktorí hľadajú možnosti a hranice biomedicínskeho výskumu a etické možnosti ohodnotenia lekárskeho konania, pri lepšom chápaní ako cieľa medicínskej starostlivosti na jednej strane, tak aj pohľadu na vzťah lekára a pacienta v celom sociálnom kontexte zdravotníctva v modernej spoločnosti.

 


  

 

Kontakt

 

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.
Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza
pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach
Hlavná 89
041 21 Košice
E: vladimir.szaniszlo(at)ku.sk
web profil

 


 

\\ späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI