3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko

\\ späť na program

 


 

Prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko

 

Jozef Sopko sa narodil v roku 1945 v Košiciach. Vyštudoval päť ročníkov medicíny na Univerzite Pavla Jozefa v Košiciach. Po udalostiach roku 1968 emigroval do Švajčiarska, kde v roku 1972 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte v Bazileji. V tom istom roku založil na univerzitnej klinike foniatrické oddelenie. V roku 1985 bol habilitovaný v odbore otorhinolaryngológia a foniatria a v roku 1991 menovaný Švajčiarskou vládou za profesora. V roku 1992 mu bol udelený titul Dr. Honoris causa na UPJŠ v Košiciach. Prof. Sopko prednáša v odbore foniatrie. Je autorom viac než 80 originálnych publikácií, prínosov do učebníc a odborných kníh, ako aj monografií. Prednáša na mnohých kongresoch praktických otorhinolaryngológov v nemecky hovoriacich krajinách a pravidelne navštevuje aj slovenské a české odborné kongresy.

 


  

 


 

\\ späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI